pCambia1381

产品编号

载体名称

北京华越洋生物VECT0290

pCambia1381

pCambia1381载体基本信息

载体名称:pcambia1381, pCambia 1381植物表达载体
质粒类型:植物表达载体
Genbank序列号:AF234302
高拷贝/低拷贝:--
启动子:--
克隆方法:多克隆位点,限制性内切酶
载体大小:10657 bp
5' 测序引物及序列:--
3' 测序引物及序列:--
载体标签:GusA
载体抗性:Kanamycin
筛选标记:HptII/ hygromycin B
备注:本载体用于感染植物细胞,研究外源基因在植物组织细胞中的作用。

在大肠杆菌中,该载体是卡那抗性,在植物细胞中,可以利用潮霉素B进行筛选。

载体含有报告基因gusA.
产品目录号:--
稳定性:稳定
组成型:非组成型
病毒/非病毒:非病毒


pCambia1381载体质粒图谱和多克隆位点信息

pCambia1381载体序列

LOCUS       pCambia1381               10657 bp    DNA     circular SYN 
DEFINITION  Binary vector pCAMBIA-1381, complete sequence.
ACCESSION   AF234302
VERSION     AF234302.1  GI:7638091
KEYWORDS    .
SOURCE      Binary vector pCAMBIA-1381
  ORGANISM  Binary vector pCAMBIA-1381
            other sequences; artificial sequences; vectors.
COMMENT     This file is created by Vector NTI
FEATURES             Location/Qualifiers
     source          1..10657
                     /organism="Binary vector pCAMBIA-1381"
                     /mol_type="other DNA"
                     /db_xref="taxon:118394"
     CDS             2..1855
                     /note="gusA (N358Q) His6"
                     /codon_start=1
                     /product="GUSA (N358Q); hexaHis tagged"
                     /protein_id="AAF65357.1"
                     /db_xref="GI:7638092"                     
     misc_feature    complement(1088..1090)
                     /note="N358Q glycosylation mutation"
     misc_feature    1884..2136
                     /note="nos (nopaline synthase) 3'UTR (polyA signal)"
     misc_feature    2174..2199
                     /note="right border T-DNA repeat"
     misc_feature    complement(3240..4240)
                     /note="STA region from pVS1 plasmid"
     rep_origin      complement(4833..5833)
                     /note="pVS1-REP; replication origin from pVS1"
     misc_feature    complement(6243..6503)
                     /note="bom site from pBR322"
     rep_origin      complement(6643..6923)
                     /note="pBR322 origin of replication"
     CDS             complement(7214..8008)
                     /note="aadA (kanamycin resistance) gene amplified from
                     pIG121Hm"
                     /codon_start=1
                     /product="aminoglycoside phosphotransferase"
                     /protein_id="AAF65358.1"
                     /db_xref="GI:7638093"
     misc_feature    8433..8458
                     /note="left border repeat from C58 T-DNA"
     misc_feature    8525..8733
                     /note="CaMV 3'UTR (polyA signal)"
     CDS             complement(8749..9774)
                     /note="hptII (hygromycin resistance) gene"
                     /codon_start=1
                     /product="hygromycin phosphotransferase"
                     /protein_id="AAF65359.1"
                     /db_xref="GI:7638094"
     promoter        complement(9810..10590)
                     /note="CaMV35S2; CaMV 35S promoter, duplicated"
ORIGIN      
        1 catggtagat ctgactagtt tacgtcctgt agaaacccca acccgtgaaa tcaaaaaact
       61 cgacggcctg tgggcattca gtctggatcg cgaaaactgt ggaattgatc agcgttggtg
      121 ggaaagcgcg ttacaagaaa gccgggcaat tgctgtgcca ggcagtttta acgatcagtt
      181 cgccgatgca gatattcgta attatgcggg caacgtctgg tatcagcgcg aagtctttat
      241 accgaaaggt tgggcaggcc agcgtatcgt gctgcgtttc gatgcggtca ctcattacgg
      301 caaagtgtgg gtcaataatc aggaagtgat ggagcatcag ggcggctata cgccatttga
      361 agccgatgtc acgccgtatg ttattgccgg gaaaagtgta cgtatcaccg tttgtgtgaa
      421 caacgaactg aactggcaga ctatcccgcc gggaatggtg attaccgacg aaaacggcaa
      481 gaaaaagcag tcttacttcc atgatttctt taactatgcc ggaatccatc gcagcgtaat
      541 gctctacacc acgccgaaca cctgggtgga cgatatcacc gtggtgacgc atgtcgcgca
      601 agactgtaac cacgcgtctg ttgactggca ggtggtggcc aatggtgatg tcagcgttga
      661 actgcgtgat gcggatcaac aggtggttgc aactggacaa ggcactagcg ggactttgca
      721 agtggtgaat ccgcacctct ggcaaccggg tgaaggttat ctctatgaac tgtgcgtcac
      781 agccaaaagc cagacagagt gtgatatcta cccgcttcgc gtcggcatcc ggtcagtggc
      841 agtgaagggc caacagttcc tgattaacca caaaccgttc tactttactg gctttggtcg
      901 tcatgaagat gcggacttac gtggcaaagg attcgataac gtgctgatgg tgcacgacca
      961 cgcattaatg gactggattg gggccaactc ctaccgtacc tcgcattacc cttacgctga
     1021 agagatgctc gactgggcag atgaacatgg catcgtggtg attgatgaaa ctgctgctgt
     1081 cggctttcag ctgtctttag gcattggttt cgaagcgggc aacaagccga aagaactgta
     1141 cagcgaagag gcagtcaacg gggaaactca gcaagcgcac ttacaggcga ttaaagagct
     1201 gatagcgcgt gacaaaaacc acccaagcgt ggtgatgtgg agtattgcca acgaaccgga
     1261 tacccgtccg caaggtgcac gggaatattt cgcgccactg gcggaagcaa cgcgtaaact
     1321 cgacccgacg cgtccgatca cctgcgtcaa tgtaatgttc tgcgacgctc acaccgatac
     1381 catcagcgat ctctttgatg tgctgtgcct gaaccgttat tacggatggt atgtccaaag
     1441 cggcgatttg gaaacggcag agaaggtact ggaaaaagaa cttctggcct ggcaggagaa
     1501 actgcatcag ccgattatca tcaccgaata cggcgtggat acgttagccg ggctgcactc
     1561 aatgtacacc gacatgtgga gtgaagagta tcagtgtgca tggctggata tgtatcaccg
     1621 cgtctttgat cgcgtcagcg ccgtcgtcgg tgaacaggta tggaatttcg ccgattttgc
     1681 gacctcgcaa ggcatattgc gcgttggcgg taacaagaaa gggatcttca ctcgcgaccg
     1741 caaaccgaag tcggcggctt ttctgctgca aaaacgctgg actggcatga acttcggtga
     1801 aaaaccgcag cagggaggca aacaagctag ccaccaccac caccaccacg tgtgaattgg
     1861 tgaccagctc gaatttcccc gatcgttcaa acatttggca ataaagtttc ttaagattga
     1921 atcctgttgc cggtcttgcg atgattatca tataatttct gttgaattac gttaagcatg
     1981 taataattaa catgtaatgc atgacgttat ttatgagatg ggtttttatg attagagtcc
     2041 cgcaattata catttaatac gcgatagaaa acaaaatata gcgcgcaaac taggataaat
     2101 tatcgcgcgc ggtgtcatct atgttactag atcgggaatt aaactatcag tgtttgacag
     2161 gatatattgg cgggtaaacc taagagaaaa gagcgtttat tagaataacg gatatttaaa
     2221 agggcgtgaa aaggtttatc cgttcgtcca tttgtatgtg catgccaacc acagggttcc
     2281 cctcgggatc aaagtacttt gatccaaccc ctccgctgct atagtgcagt cggcttctga
     2341 cgttcagtgc agccgtcttc tgaaaacgac atgtcgcaca agtcctaagt tacgcgacag
     2401 gctgccgccc tgcccttttc ctggcgtttt cttgtcgcgt gttttagtcg cataaagtag
     2461 aatacttgcg actagaaccg gagacattac gccatgaaca agagcgccgc cgctggcctg
     2521 ctgggctatg cccgcgtcag caccgacgac caggacttga ccaaccaacg ggccgaactg
     2581 cacgcggccg gctgcaccaa gctgttttcc gagaagatca ccggcaccag gcgcgaccgc
     2641 ccggagctgg ccaggatgct tgaccaccta cgccctggcg acgttgtgac agtgaccagg
     2701 ctagaccgcc tggcccgcag cacccgcgac ctactggaca ttgccgagcg catccaggag
     2761 gccggcgcgg gcctgcgtag cctggcagag ccgtgggccg acaccaccac gccggccggc
     2821 cgcatggtgt tgaccgtgtt cgccggcatt gccgagttcg agcgttccct aatcatcgac
     2881 cgcacccgga gcgggcgcga ggccgccaag gcccgaggcg tgaagtttgg cccccgccct
     2941 accctcaccc cggcacagat cgcgcacgcc cgcgagctga tcgaccagga aggccgcacc
     3001 gtgaaagagg cggctgcact gcttggcgtg catcgctcga ccctgtaccg cgcacttgag
     3061 cgcagcgagg aagtgacgcc caccgaggcc aggcggcgcg gtgccttccg tgaggacgca
     3121 ttgaccgagg ccgacgccct ggcggccgcc gagaatgaac gccaagagga acaagcatga
     3181 aaccgcacca ggacggccag gacgaaccgt ttttcattac cgaagagatc gaggcggaga
     3241 tgatcgcggc cgggtacgtg ttcgagccgc ccgcgcacgt ctcaaccgtg cggctgcatg
     3301 aaatcctggc cggtttgtct gatgccaagc tggcggcctg gccggccagc ttggccgctg
     3361 aagaaaccga gcgccgccgt ctaaaaaggt gatgtgtatt tgagtaaaac agcttgcgtc
     3421 atgcggtcgc tgcgtatatg atgcgatgag taaataaaca aatacgcaag gggaacgcat
     3481 gaaggttatc gctgtactta accagaaagg cgggtcaggc aagacgacca tcgcaaccca
     3541 tctagcccgc gccctgcaac tcgccggggc cgatgttctg ttagtcgatt ccgatcccca
     3601 gggcagtgcc cgcgattggg cggccgtgcg ggaagatcaa ccgctaaccg ttgtcggcat
     3661 cgaccgcccg acgattgacc gcgacgtgaa ggccatcggc cggcgcgact tcgtagtgat
     3721 cgacggagcg ccccaggcgg cggacttggc tgtgtccgcg atcaaggcag ccgacttcgt
     3781 gctgattccg gtgcagccaa gcccttacga catatgggcc accgccgacc tggtggagct
     3841 ggttaagcag cgcattgagg tcacggatgg aaggctacaa gcggcctttg tcgtgtcgcg
     3901 ggcgatcaaa ggcacgcgca tcggcggtga ggttgccgag gcgctggccg ggtacgagct
     3961 gcccattctt gagtcccgta tcacgcagcg cgtgagctac ccaggcactg ccgccgccgg
     4021 cacaaccgtt cttgaatcag aacccgaggg cgacgctgcc cgcgaggtcc aggcgctggc
     4081 cgctgaaatt aaatcaaaac tcatttgagt taatgaggta aagagaaaat gagcaaaagc
     4141 acaaacacgc taagtgccgg ccgtccgagc gcacgcagca gcaaggctgc aacgttggcc
     4201 agcctggcag acacgccagc catgaagcgg gtcaactttc agttgccggc ggaggatcac
     4261 accaagctga agatgtacgc ggtacgccaa ggcaagacca ttaccgagct gctatctgaa
     4321 tacatcgcgc agctaccaga gtaaatgagc aaatgaataa atgagtagat gaattttagc
     4381 ggctaaagga ggcggcatgg aaaatcaaga acaaccaggc accgacgccg tggaatgccc
     4441 catgtgtgga ggaacgggcg gttggccagg cgtaagcggc tgggttgtct gccggccctg
     4501 caatggcact ggaaccccca agcccgagga atcggcgtga cggtcgcaaa ccatccggcc
     4561 cggtacaaat cggcgcggcg ctgggtgatg acctggtgga gaagttgaag gccgcgcagg
     4621 ccgcccagcg gcaacgcatc gaggcagaag cacgccccgg tgaatcgtgg caagcggccg
     4681 ctgatcgaat ccgcaaagaa tcccggcaac cgccggcagc cggtgcgccg tcgattagga
     4741 agccgcccaa gggcgacgag caaccagatt ttttcgttcc gatgctctat gacgtgggca
     4801 cccgcgatag tcgcagcatc atggacgtgg ccgttttccg tctgtcgaag cgtgaccgac
     4861 gagctggcga ggtgatccgc tacgagcttc cagacgggca cgtagaggtt tccgcagggc
     4921 cggccggcat ggccagtgtg tgggattacg acctggtact gatggcggtt tcccatctaa
     4981 ccgaatccat gaaccgatac cgggaaggga agggagacaa gcccggccgc gtgttccgtc
     5041 cacacgttgc ggacgtactc aagttctgcc ggcgagccga tggcggaaag cagaaagacg
     5101 acctggtaga aacctgcatt cggttaaaca ccacgcacgt tgccatgcag cgtacgaaga
     5161 aggccaagaa cggccgcctg gtgacggtat ccgagggtga agccttgatt agccgctaca
     5221 agatcgtaaa gagcgaaacc gggcggccgg agtacatcga gatcgagcta gctgattgga
     5281 tgtaccgcga gatcacagaa ggcaagaacc cggacgtgct gacggttcac cccgattact
     5341 ttttgatcga tcccggcatc ggccgttttc tctaccgcct ggcacgccgc gccgcaggca
     5401 aggcagaagc cagatggttg ttcaagacga tctacgaacg cagtggcagc gccggagagt
     5461 tcaagaagtt ctgtttcacc gtgcgcaagc tgatcgggtc aaatgacctg ccggagtacg
     5521 atttgaagga ggaggcgggg caggctggcc cgatcctagt catgcgctac cgcaacctga
     5581 tcgagggcga agcatccgcc ggttcctaat gtacggagca gatgctaggg caaattgccc
     5641 tagcagggga aaaaggtcga aaaggtctct ttcctgtgga tagcacgtac attgggaacc
     5701 caaagccgta cattgggaac cggaacccgt acattgggaa cccaaagccg tacattggga
     5761 accggtcaca catgtaagtg actgatataa aagagaaaaa aggcgatttt tccgcctaaa
     5821 actctttaaa acttattaaa actcttaaaa cccgcctggc ctgtgcataa ctgtctggcc
     5881 agcgcacagc cgaagagctg caaaaagcgc ctacccttcg gtcgctgcgc tccctacgcc
     5941 ccgccgcttc gcgtcggcct atcgcggccg ctggccgctc aaaaatggct ggcctacggc
     6001 caggcaatct accagggcgc ggacaagccg cgccgtcgcc actcgaccgc cggcgcccac
     6061 atcaaggcac cctgcctcgc gcgtttcggt gatgacggtg aaaacctctg acacatgcag
     6121 ctcccggaga cggtcacagc ttgtctgtaa gcggatgccg ggagcagaca agcccgtcag
     6181 ggcgcgtcag cgggtgttgg cgggtgtcgg ggcgcagcca tgacccagtc acgtagcgat
     6241 agcggagtgt atactggctt aactatgcgg catcagagca gattgtactg agagtgcacc
     6301 atatgcggtg tgaaataccg cacagatgcg taaggagaaa ataccgcatc aggcgctctt
     6361 ccgcttcctc gctcactgac tcgctgcgct cggtcgttcg gctgcggcga gcggtatcag
     6421 ctcactcaaa ggcggtaata cggttatcca cagaatcagg ggataacgca ggaaagaaca
     6481 tgtgagcaaa aggccagcaa aaggccagga accgtaaaaa ggccgcgttg ctggcgtttt
     6541 tccataggct ccgcccccct gacgagcatc acaaaaatcg acgctcaagt cagaggtggc
     6601 gaaacccgac aggactataa agataccagg cgtttccccc tggaagctcc ctcgtgcgct
     6661 ctcctgttcc gaccctgccg cttaccggat acctgtccgc ctttctccct tcgggaagcg
     6721 tggcgctttc tcatagctca cgctgtaggt atctcagttc ggtgtaggtc gttcgctcca
     6781 agctgggctg tgtgcacgaa ccccccgttc agcccgaccg ctgcgcctta tccggtaact
     6841 atcgtcttga gtccaacccg gtaagacacg acttatcgcc actggcagca gccactggta
     6901 acaggattag cagagcgagg tatgtaggcg gtgctacaga gttcttgaag tggtggccta
     6961 actacggcta cactagaagg acagtatttg gtatctgcgc tctgctgaag ccagttacct
     7021 tcggaaaaag agttggtagc tcttgatccg gcaaacaaac caccgctggt agcggtggtt
     7081 tttttgtttg caagcagcag attacgcgca gaaaaaaagg atctcaagaa gatcctttga
     7141 tcttttctac ggggtctgac gctcagtgga acgaaaactc acgttaaggg attttggtca
     7201 tgcattctag gtactaaaac aattcatcca gtaaaatata atattttatt ttctcccaat
     7261 caggcttgat ccccagtaag tcaaaaaata gctcgacata ctgttcttcc ccgatatcct
     7321 ccctgatcga ccggacgcag aaggcaatgt cataccactt gtccgccctg ccgcttctcc
     7381 caagatcaat aaagccactt actttgccat ctttcacaaa gatgttgctg tctcccaggt
     7441 cgccgtggga aaagacaagt tcctcttcgg gcttttccgt ctttaaaaaa tcatacagct
     7501 cgcgcggatc tttaaatgga gtgtcttctt cccagttttc gcaatccaca tcggccagat
     7561 cgttattcag taagtaatcc aattcggcta agcggctgtc taagctattc gtatagggac
     7621 aatccgatat gtcgatggag tgaaagagcc tgatgcactc cgcatacagc tcgataatct
     7681 tttcagggct ttgttcatct tcatactctt ccgagcaaag gacgccatcg gcctcactca
     7741 tgagcagatt gctccagcca tcatgccgtt caaagtgcag gacctttgga acaggcagct
     7801 ttccttccag ccatagcatc atgtcctttt cccgttccac atcataggtg gtccctttat
     7861 accggctgtc cgtcattttt aaatataggt tttcattttc tcccaccagc ttatatacct
     7921 tagcaggaga cattccttcc gtatctttta cgcagcggta tttttcgatc agttttttca
     7981 attccggtga tattctcatt ttagccattt attatttcct tcctcttttc tacagtattt
     8041 aaagataccc caagaagcta attataacaa gacgaactcc aattcactgt tccttgcatt
     8101 ctaaaacctt aaataccaga aaacagcttt ttcaaagttg ttttcaaagt tggcgtataa
     8161 catagtatcg acggagccga ttttgaaacc gcggtgatca caggcagcaa cgctctgtca
     8221 tcgttacaat caacatgcta ccctccgcga gatcatccgt gtttcaaacc cggcagctta
     8281 gttgccgttc ttccgaatag catcggtaac atgagcaaag tctgccgcct tacaacggct
     8341 ctcccgctga cgccgtcccg gactgatggg ctgcctgtat cgagtggtga ttttgtgccg
     8401 agctgccggt cggggagctg ttggctggct ggtggcagga tatattgtgg tgtaaacaaa
     8461 ttgacgctta gacaacttaa taacacattg cggacgtttt taatgtactg aattaacgcc
     8521 gaattaattc gggggatctg gattttagta ctggattttg gttttaggaa ttagaaattt
     8581 tattgataga agtattttac aaatacaaat acatactaag ggtttcttat atgctcaaca
     8641 catgagcgaa accctatagg aaccctaatt cccttatctg ggaactactc acacattatt
     8701 atggagaaac tcgagcttgt cgatcgacag atccggtcgg catctactct atttctttgc
     8761 cctcggacga gtgctggggc gtcggtttcc actatcggcg agtacttcta cacagccatc
     8821 ggtccagacg gccgcgcttc tgcgggcgat ttgtgtacgc ccgacagtcc cggctccgga
     8881 tcggacgatt gcgtcgcatc gaccctgcgc ccaagctgca tcatcgaaat tgccgtcaac
     8941 caagctctga tagagttggt caagaccaat gcggagcata tacgcccgga gtcgtggcga
     9001 tcctgcaagc tccggatgcc tccgctcgaa gtagcgcgtc tgctgctcca tacaagccaa
     9061 ccacggcctc cagaagaaga tgttggcgac ctcgtattgg gaatccccga acatcgcctc
     9121 gctccagtca atgaccgctg ttatgcggcc attgtccgtc aggacattgt tggagccgaa
     9181 atccgcgtgc acgaggtgcc ggacttcggg gcagtcctcg gcccaaagca tcagctcatc
     9241 gagagcctgc gcgacggacg cactgacggt gtcgtccatc acagtttgcc agtgatacac
     9301 atggggatca gcaatcgcgc atatgaaatc acgccatgta gtgtattgac cgattccttg
     9361 cggtccgaat gggccgaacc cgctcgtctg gctaagatcg gccgcagcga tcgcatccat
     9421 agcctccgcg accggttgta gaacagcggg cagttcggtt tcaggcaggt cttgcaacgt
     9481 gacaccctgt gcacggcggg agatgcaata ggtcaggctc tcgctaaact ccccaatgtc
     9541 aagcacttcc ggaatcggga gcgcggccga tgcaaagtgc cgataaacat aacgatcttt
     9601 gtagaaacca tcggcgcagc tatttacccg caggacatat ccacgccctc ctacatcgaa
     9661 gctgaaagca cgagattctt cgccctccga gagctgcatc aggtcggaga cgctgtcgaa
     9721 cttttcgatc agaaacttct cgacagacgt cgcggtgagt tcaggctttt tcatatctca
     9781 ttgccccccg ggatctgcga aagctcgaga gagatagatt tgtagagaga gactggtgat
     9841 ttcagcgtgt cctctccaaa tgaaatgaac ttccttatat agaggaaggt cttgcgaagg
     9901 atagtgggat tgtgcgtcat cccttacgtc agtggagata tcacatcaat ccacttgctt
     9961 tgaagacgtg gttggaacgt cttctttttc cacgatgctc ctcgtgggtg ggggtccatc
    10021 tttgggacca ctgtcggcag aggcatcttg aacgatagcc tttcctttat cgcaatgatg
    10081 gcatttgtag gtgccacctt ccttttctac tgtccttttg atgaagtgac agatagctgg
    10141 gcaatggaat ccgaggaggt ttcccgatat taccctttgt tgaaaagtct caatagccct
    10201 ttggtcttct gagactgtat ctttgatatt cttggagtag acgagagtgt cgtgctccac
    10261 catgttatca catcaatcca cttgctttga agacgtggtt ggaacgtctt ctttttccac
    10321 gatgctcctc gtgggtgggg gtccatcttt gggaccactg tcggcagagg catcttgaac
    10381 gatagccttt cctttatcgc aatgatggca tttgtaggtg ccaccttcct tttctactgt
    10441 ccttttgatg aagtgacaga tagctgggca atggaatccg aggaggtttc ccgatattac
    10501 cctttgttga aaagtctcaa tagccctttg gtcttctgag actgtatctt tgatattctt
    10561 ggagtagacg agagtgtcgt gctccaccat gttgggcccg gcgcgccgaa ttcccgggga
    10621 tccgtcgacc tgcagccaag ctttaagagg agtccac
//


pCambia1381其他植物表达载体:

pGreen029

pCambia1291Z

pCambia1380

pCambia1301

pSAT1-cCFP-C

pCambia0380

pHANNIBAL

pCambia1201

pBI121

pCambia1381Xc

pDF15

pCambia1391Xb

pPZp-RCS2-Bar

pCambia1391Z

pKANNIBAL

pCambia2200

pRI101

pCambia1381Xb

pSAT6 nCerulean C(A+)

pCambia1391Xc

pSAT4-nVenus-C

pCambia1390

pFGC5941

pCambia1200

pSAT1-cCFP-N

pCambia1305.2

pGreen 0029

pCambia1391

pCambia2301

pCambia1281Z

pCambia1381

pCambia1381Z

pCambia0390

pCambia3301

pCambia1381Xa

pCambia2201

pCambia1391Xa


 


 

 

本网站由阿里云提供云计算及安全服务