TOP10F` 感受态细胞

编号

名称

规格

单位

WXR15-100S

TOP10F` 感受态细胞

10*100ul

        WXR15-100

TOP10F` 感受态细胞

20*100ul

 

TOP10F` 感受态细胞 

TOP10F` Chemically Competent Cell 说明书

产品规格

TOP10F`                         10×100μl

pUC19control vector):10pg/μl          10μl

保存条件:-80

TOP10F` 感受态细胞

基因型

F´{lacIq Tn10 (TetR)} mcrA ∆(mrr-hsdRMS-mcrBC) Φ80lacZ∆M15 ∆lacX74 recA1

araD139 ∆(ara-leu)7697 galU galK rpsL endA1 nupG

 

TOP10F` 感受态细胞

产品说明

TOP10F`菌株来源于TOP10菌株。将F`{lacIq Tn10 (TetR)}因子转入TOP10菌株,即为TOP10F`。该F`因子携带lacIq 抑制子,可抑制trctaclac等启动子下游基因的表达,从而可以用于一些表达毒性蛋白质粒的扩繁。recA1endA1的突变有利于插入DNA的稳定和高纯度质粒DNA的提取。可用于构建克隆,蓝白斑筛选(如用于蓝白斑筛选,需在培养基中加入IPTG诱导β-半乳糖苷酶基因的表达)实验,具有四环素抗性。High5TM系列TOP10F`感受态细胞经特殊工艺制作,经pUC19质粒检测转化效率>107cfu/μg

 

TOP10F` 感受态细胞

操作方法

1. TOP10F`感受态细胞从-80℃拿出,迅速插入冰中,5分钟后待菌块融化,加入目的DNA(质粒或连接产物)并用手拨打EP管底轻轻混匀,冰中静置25分钟。

2.42℃水浴热激45秒,迅速放回冰中并静置2分钟,晃动会降低转化效率。

3. 向离心管中加入700μl不含抗生素的无菌培养基(2YTLB),混匀后37℃,200 rpm复苏60分钟。

4. 5000rpm离心一分钟收菌,留取100μl左右上清轻轻吹打重悬菌块并涂布到含相应             

  抗生素的2YTLB培养基上。

5. 将平板倒置放于37℃培养箱12-16h,时间过长会产生假阳性小菌落。

 

注意事项

1. 感受态细胞最好在冰中缓慢融化,插入冰中8分钟内加入目标DNA,不可在冰中放置时 间过长,长时间存放会降低转化效率。

2. 混入质粒或连接产物时应轻柔操作。

3. 转化高浓度的质粒或高效率的连接产物可相应减少最终用于涂板的菌量。

 

华越洋其他感受态细胞

Rosetta-gami   B(DE3)pLacI感受态细胞

DMT感受态细胞

DH5α超级感受态细胞

Rosetta-gami2(DE3)pLacI感受态细胞

TKB1感受态细胞

DH5α- T1感受态细胞

Rosetta-gami感受态细胞

Origami感受态细胞

BLR(DE3)感受态细胞

Rosetta感受态细胞

HMS174,   HMS174(DE3), HMS174(DE3)pLysS

BLR(DE3)pLysS感受态细胞

Rosetta-gami   2(DE3)pLysS感受态细胞

平板涂布专用玻璃珠

BLR(DE3)pLysS感受态细胞

Stbl3超级感受态细胞

Stbl3感受态细胞

BL21-SI感受态细胞

RosettaBlue感受态细胞

NMY51酵母感受态细胞

BL21-Gold(DE3)感受态细胞

RosettaBlue(DE3)感受态细胞

TG1感受态细胞,TG1感受态细胞

BL21-AI感受态细胞

TOP10F′ 超级感受态细胞

EHA105感受态细胞

BL21(DE3)pLacI感受态细胞

RosettaBlue(DE3)pLysS感受态细胞

Stbl2感受态细胞

BL21 trxB(DE3)感受态细胞

RosettaBlue(DE3)pLacI感受态细胞

DH10B感受态细胞

BL21   trxB(DE3)pLysS感受态细胞

Tuner(DE3)pLacI感受态细胞

T1感受态细胞

BL21 Star(DE3)感受态细胞

Rosetta2(DE3)感受态细胞

M15感受态细胞

BL21   Star(DE3)pLySs感受态细胞

Rosetta2(DE3)pLacI感受态细胞

HB101感受态细胞,HB101 Competent Cell

AD494(DE3)感受态细胞

Tuner(DE3)pLysS感受态细胞

JM109感受态细胞

KM71H,KM71H酵母感受态细胞

Rosetta(DE3)感受态细胞

Y1HGold酵母感受态细胞

EHA101,EHA101农杆菌感受态细胞

Rosetta(DE3)pLySs感受态细胞

Rosseta(DE3)感受态细胞

ER2566感受态细胞

Rosetta(DE3)pLacI感受态细胞

AH109酵母感受态细胞

Tuner(DE3),Tuner(DE3)感受态细胞

Rosetta 2感受态细胞

TB1感受态细胞,TB1

TOP10F` 感受态细胞

Rosetta   2(DE3)pLySs感受态细胞

EGY48酵母菌感受态细胞

EHA101农杆菌感受态细胞

Origami B感受态细胞

XL1-Blue感受态细胞

TG1感受态细胞

Origami   2(DE3)pLysS感受态细胞

DH10Bac感受态细胞

XL10-Gold 感受态细胞

Tuner(DE3)感受态细胞

BJ5183感受态细胞 ,BJ5183

农杆菌感受态细胞

Origami   2(DE3)pLacI感受态细胞

DB3.1感受态细胞

大肠杆菌感受态细胞

Tuner感受态细胞

JM110感受态细胞

C43, C43(DE3)感受态细胞

OmniMAX2-T1感受态细胞

GV3101感受态细胞

Mach1-T1 Phage   Resistant 感受态细胞

NovaF-感受态细胞

SURE感受态细胞,SURE感受态细胞

OrigamiB,OrigamiB(DE3),OrigamiB(DE3)pLysS,OrigamiB(DE3)pLacI

NovaBlue感受态细胞

BL21(DE3)感受态细胞

C41(DE3),   C41(DE3)PlysS感受态细胞

XL1-Blue化学感受态细胞

stbl3感受态细胞,stbl3感受态细胞


 

 

本网站由阿里云提供云计算及安全服务